Unicit Mn Max Gübre Kataloğu

Unicit Mn Max

Başta fotosentez, solunum, polenleşme ve hastalık direnci gibi pek çok fizyolojik aktivitede rol alan mikro besin maddesi Mangan, bitkilerin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşır.

Unicit Mn Max, bitki bünyesinde hızla etki gösteren bir mangan kaynağıdır. Mangan, fotosentez fonksiyonlarının önemli bir bileşeni olup, fotosentez için gerekli enerjiyi sağlar ve bitki gelişiminde önemli bir rol oynar. Mangan iz elementi ayrıca solunumu düzenler, azot alınımını, çiçeklenmeyi ve polenleşmeyi arttırır. Mangan bitki üretkenliğini ve gelişimini arttırmanın yanı sıra, pek çok enzimin aktivasyonunda da görev alarak, hastalık direnci başta olmak üzere pek çok sisteme fayda sağlar.

Unicit Mn Max, komplekslenmiş ve bitki tarafından kolayca alınan, etkili bir mangan kaynağıdır. Kalıntı bırakmayan stabil yapısı, hem yaprak hem taban uygulamalarında yüksek performans gösterir. Unicit Mn Max; mangan eksikliğini önler veya düzeltir, verimi ve mahsul kalitesini arttırır ve sağlıklı bitki gelişimi için tavsiye edilir.

Garanti Edilen İçerik

Madde Yapı Oran (w/w)
Mangan Mn 4%

Kullanım Önerileri

Bitki Dönem Uygulama Tipi Uygulama Dozu
Meyve Ağaçları Meyve büyüme dönemi sonunda 2-3 defa Yaprak Uygulaması 250cc/ 100L su
Tarla Bitkileri Bitki boyu 10-15cm olduğunda Yaprak Uygulaması 100cc/ Da
Sera Sebzeleri Hasat döneminde 15 günde 1 Yaprak Uygulaması 100cc/ 100L su
Tüm Bitkiler - Damla Sulama 1L /Da

Mevcut Ambalajlar

1L
5L

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Başka gübre veya pestisitlerle karıştırmadan önce küçük miktarlarda karışabilirlik testi yapınız.

Unicit Mn Max hem taban hem yaprak uygulaması için uygundur.

Tescil

  • Tarım Bakanlığı Tescil Belgesi
Göster (pdf)