Unicit K-35 Gübre Kataloğu

Unicit K-35

Potasyum; sağlıklı ve yüksek verimli tarımsal üretim için büyük önem taşıyan, bitki ve ürün gelişimini etkileyen pek çok biyolojik aktiviteye doğrudan etki eden bir besin maddesidir.

Unicit K-35 özel kompleks yapısı ve yüksek oranda potasyum içeriğiyle, hızlı ve etkili bir sıvı besin takviyesidir. Potasyum, bitkilerin yüksek oranda ihtiyaç duyduğu bir besin maddesi olup, 60’dan fazla büyüme ile ilgili enzimin aktivasyonunda görev alır. Bitki yapraklarında bulunan stoma gözeneklerinin düzgün çalışması, protein ve nişasta sentezi, besin ve şeker taşınması, fotosentezin düzenlenmesi, su alınımı gibi pek çok hayati fonksiyonda görev alan potasyum, üretim verimini ve kalitesini büyük ölçüde etkiler.

Unicit K-35, hem potasyum eksikliğinde görülen gelişim duraksaması, ürün kalitesinin düşmesi, şekilsel deformasyonlar, hastalıklara karşı dayanıksızlık gibi durumların önlenmesini sağlar; hem de yüksek kalitede, yüksek tonajlı verim alınmasına katkıda bulunur. Özel kompleks yapıda potasyum içeriği ve kararlı yapısı sayesinde kalıntı bırakmadan hızlı emilim sağlar ve yüksek performans gösterir.

Garanti Edilen İçerik

Madde Yapı Oran (w/w)
Potasyum Oksit K2O35%

Kullanım Önerileri

Bitki Dönem Uygulama Tipi Uygulama Dozu
Meyve (Sert Çekirdek) Çekirdeklerin sertleşmeye başlamasından itibaren 2 haftada arayla 3 defa yaprak uygulaması 400cc/Da 100L su
Meyve (Yumuşak Çekirdek) Meyve oluşumundan itibaren 2 haftada arayla 3 defa yaprak uygulaması 400cc/Da 100L su
Bağlar Meyve tutumunda Yaprak Uygulaması 1 500cc/Da 20L su
Bağlar Meyveler bezelye boyutuna geldiğinde Yaprak Uygulaması 2 500cc/Da 20L su
Bağlar Renklenme başlangıcında Yaprak Uygulaması 3 500cc/Da 20L su

Mevcut Ambalajlar

1L
5L

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Diğer gübre ve pestisitlerle karıştırmadan önce küçük miktarlarda karışabilirlik testi yapınız.

Unicit K-35 yaprak ve taban uygulamaları için uygundur.

Tescil

  • Tarım Bakanlığı Tescil Belgesi
Göster (pdf)