Patlıcan Yetiştiriciliği Bitki Besleme Programları

Patlıcan Yetiştiriciliği

Patlıcan gübre programı olumlu sonuçlar vermektedir fakat her bölgede koşullar değiştiği için kullanım oranları ve kullanılacak teknikler değişebilir. Uygulamadan önce tarımsal danışmanınıza danışınız.

Patlıcan yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • Patlıcan bir kök hastalığına yakalanmışsa; önce tedavisi yapılır, sonra bir müddet azot uygulaması yapılmaz.
  • Thripse çok dikkat edilmelidir, meyvede ve meyve kaliksinde ciddi zararlar yapar.
  • Süne böceği tomurcukları emdiği için çiçekler açmadan kurur ve meyve tutumu olmaz. Haftalık uygulaması yapılması gerekir.
  • Kuraklık sorun olacaksa 7-10 günde 1 kalsiyum + bor + magnezyum uygulaması yapılır.
  • Gereksiz azot uygulamaları kaliteyi bozar. Özellikle hasat döneminde amonyum sülfat verilmesi meyve rengini açar. Yapraklarda nitrat birikimi bitkiyi hastalıklara karşı duyarlı hale getirir. Tomatoz’da meyve rengini açabilir.
  • Meyvede renk açılmaları varsa Micromix Combinin yanına mangan ilavesi yapılır.

2. Fide Dönemi - I

Can suyunda fosfor ihtiyacını karşılamak ve kökleri çalıştırmak için Fosin; toprağı yumuşatmak, topraktaki organik madde miktarını arttırmak ve taban gübrelerinin hızla çözülmesini sağlamak için Orgamax Plus uygulaması.

Ürün Dozaj Açıklama
Fosin 2,5L /Da Damla Sulama
Orgamax Plus 2L /Da Damla Sulama

3. Fide Dönemi - II

Fide döneminde bitkinin ihtiyacından fazla sulama yapılması sakıncalıdır. Sulama ihtiyacı olduğunda, kök hastalıkları ve zararlıları için mücadele de yapılmalıdır.


4. Fide Dönemi - III

İlk uygulamadan 1 hafta sonra
Saçaklanmayı arttırmak ve çiçeklenmeyi uyarmak için Zinkanit; polenleşmeyi arttırmak ve kök uzamasını sağlamak için Boramino ve Orgamax H uygulaması yapılır.

Ürün Dozaj Açıklama
Zinkanit 1L /Da Damla Sulama
Boramino 0.3L /Da Damla Sulama
Orgamax Plus 2L /Da Damla Sulama

Su ihtiyacı olduğunda hep birlikte uygulanır.

5. Dikimden 2 hafta sonra

Patlıcan fidelerinin dikiminden 10-15 gün sonra ilk yaprak uygulaması yapılır. Bu uygulamaya mantar ve süne böceği ilaçları da ilave edilir.

Ürün Dozaj Açıklama
Fosin 2L /400L Su Yaprak Uygulaması
Amino Forge 0.5L /400L Su Yaprak Uygulaması

Mantar ve Süne Böceği ilaçları ile beraber uygulanır

6. Not: Su dengesi

Patlıcanda vejetatif gelişimden generatif gelişime geçiş zordur. 15-20 gün susuz bırakılarak generatif döneme geçiş hazırlığı yapılır. Su dengesi iyi kurulmazsa çiçeklenme az, yapraklanma çok olur. Bu işleme yakma denir


7. Yakma işleminden sonra

Yakma işleminden sonraki ilk sulamada köklerin güçlenmesi, uzaması ve çiçeklenmenin yüksek olması için

Ürün Dozaj Açıklama
Calamino 3L /Da Damla Sulama
Boramino 0.3L /Da Damla Sulama

8. Çiçeklenme başlangıcında

İlk çiçeklerin açması ile ikinci yaprak uygulaması yapılır. Bu uygulamada Mocozink azot dengesi, polen çapının büyümesi, homojen meyve oluşumu için fayda sağlarken yeşil aksamın güçlenmesi için Nitromax ve iz element eksiklikleri için Micromix Combi kullanılır.

Ürün Dozaj Açıklama
Nitromax 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Mocozink 0.5L /400L Su Yaprak Uygulaması
Micromix Combi 1L /400L Su Yaprak Uygulaması

Mantar ve Süne Böceği ilaçları ile beraber uygulanır

9. Çiçeklenme dönemi taban uygulaması

Çiçeklenme döneminde damla sulama uygulaması yapılır

Ürün Dozaj Açıklama
Unicit Balance 3L /Da Damla Sulama
Unicit PCu 0.5L /Da Damla Sulama

10. Meyve büyüme dönemi

Meyve tutumu olduktan sonra meyve gelişimi başlangıcında 3. yaprak uygulaması yapılır.

Ürün Dozaj Açıklama
Nitromax 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Unicit K-35 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Micromix Combi 1L /400L Su Yaprak Uygulaması

Süne, Kırmızı Örümcek ve Thrips ilaçları ile birlikte uygulanır

11. Meyve büyüme döneminde

Meyve tutumu olduktan sonra meyve gelişimi döneminde taban uygulaması yapılır. Bu uygulama meyve gelişimi için gerekli besinleri sağlarken meyve parlaklığı ve kabuk kalitesi için de Boramino ilave edilir.

Ürün Dozaj Açıklama
Ultra K-20 3L /Da Damla Sulama
Amonyum Nitrat 2,5Kg /Da Damla Sulama
Boramino 0.25L /Da Damla Sulama

12. Çiçeklenme azaldığında

Çiçeklenme azaldığı dönemlerde damla sulama uygulaması

Ürün Dozaj Açıklama
Fosin 3L /Da Damla Sulama

13. Çiçekler yeniden açmaya başlarken

Çiçekler yeniden açarken yaprak ve taban uygulaması.

Ürün Dozaj Açıklama
Nitromax 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Mocozink 0.5L /400L Su Yaprak Uygulaması
Micromix Combi 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Unicit Balance 3L /Da Damla Sulama

14. Meyve tutumunda

Çiçekler yeniden meyveye döndüğünde yaprak ve taban uygulaması.

Ürün Dozaj Açıklama
Nitromax 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Unicit K-35 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Micromix Combi 1L /400L Su Yaprak Uygulaması
Ultra K-20 3L /Da Damla Sulama
Amonyum Nitrat 2,5Kg /Da Damla Sulama
Boramino 0.25L /Da Damla Sulama

15. Hasat döneminde yorgunluk

Bitki hasat döneminde yorgun düştüğü zaman bakır sülfat uygulanır.

Ürün Dozaj Açıklama
Unicit PCu 1L /400L Su Yaprak Uygulaması