Unicit Antisalt Gübre Kataloğu

Unicit Antisalt

Bitkilerin sağlığı ve gelişimi, toprak koşullarına ve besin emilimine bağlı olup, verim artışı için önce toprağın iyileştirilmesi gerekir.

Unicit Antisalt, yeni amino karboksilik asit kompleksleri içeren formülüyle güçlü bir toprak düzenleyici ve tuzluluk gidericidir. Toprağın tarımsal üretime elverişliliğini arttırmak, tuzluluk nedeniyle toprağa bağlanmış besinlerin tekrar bitkinin alımına sunmak, solunum kapasitesini, su ve besin tutma kapasitesini arttırmak gibi pek çok işlevi olan Unicit Antisalt, optimum verim alınmasına katkıda bulunur.

Unicit Antisalt, bitkiler için toprak koşullarını etkili bir şekilde iyileştirerek, kök gelişimine teşvik eder, meye gelişimine fayda sağlar ve hastalık direncini arttırır. Uygulanan diğer gübre ve pestisitlerin de etkisini arttıran Unicit Antisalt, özellikle seralarda aşırı gübre kullanımından kaynaklı verimsizleşmiş topraklar için tavsiye edilir.

Kullanım Önerileri

Analiz edilmiş tuzlu topraklar için kullanım olaranları tabloda belirtilmiş olup, L / Dekar cinsindendir.

Toprak E.C. Mmhos/cm Killi Toprak Verimli Toprak Kumlu Toprak
1-24-5 3,5-4,5 3-4
2-35-6 4,5-5,5 4-5
3-46-7 5,5-6,5 5-6
4-57-8,5 6,5-8 6-7,5
5-68,5-10 8-9,5 7,5-9
6-710-11,59,5-11 9-10,5
Ölçüm yapılmayan tuzlu veya killi topraklarda 2 - 5L /Da oranında uygulanır.

Tuzlu sular için kullanım oranları, analiz sonucunda litrede çıkan tuz oranına göre değişmektedir.

Tuz (gram) / Sulama Suyu (Litre) Mmhos/cm Unicit Antisalt / 1000L su
0,5-1,5 0,78-2,34 15-25 cc
1,5-2 2,34-3,12 25-35 cc
2,0-2,5 3,12-3,90 35-45 cc
2,5-3,0 3,90-4,68 45-55 cc
3,0-3,5 4,68-5,46 55-65 cc
3,5-4,0 5,46-6,25 65-75 cc
4,0-4,5 6,25-7,03 75-85 cc
Ölçüm yapılmayan tuzlu sularda 15-75cc / 1000L su oranında uygulanır.

Mevcut Ambalajlar

5L
20L

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Diğer gübre ve pestisitlerle karıştırmadan önce küçük miktarlarda karışabilirlik testi yapınız.

Unicit Antisalt taban uygulamaları için uygundur.