Micromix Combi Gübre Kataloğu

Micromix Combi

İz elementler, bitkilerin yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için düşük miktarlarda gereksinim duydukları önemli besin maddeleridir.

İz elementler (Mikro besin maddeleri) bitkilerin gelişimleri ve bağışıklık sistemleri için hayati önem taşır. Her bir mikro element, bitki bünyesindeki bir veya daha fazla biyolojik fonksiyonda görev alır. Micromix Combi;  yüksek saflıktaki kimyasal kaynaklar kullanılarak, bitki ihtiyaçları gözetilerek özel olarak formüle edilmiş, bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilir yapıda, dengeli bir sıvı mikro besin maddeleri gübresidir. Micromix Combi uygulaması, oluşabilecek noksanlıkları engeller, gerekirse tedavi eder ve dengeli bitki gelişimi sağlamaya yardımcı olur.

Micromix Combi, bitkilerin ihtiyaç duyduğu 6 mikro besin maddesini, bitkilerin kolayca bünyelerine geçirerek faydalanabilecekleri bir kompleks kimyasal yapıda bulundurur ve hem taban hem yaprak uygulamasında yüksek performans gösterir.

Garanti Edilen İçerik

Madde Yapı Oran (w/w)
Bor B 0,5%
Bakır Cu 0,5%
Demir Fe 2%
Mangan Mn 2%
Molibden Mo 0,05%
Çinko Zn 2%

Kullanım Önerileri

Bitki Dönem Uygulama Tipi Uygulama Dozu
Sebzeler Fide döneminde Yaprak Uygulaması 150cc /Da 100L su
Sebzeler Meyve renklenme döneminde Yaprak Uygulaması 150cc /Da 100L su

Mevcut Ambalajlar

1L
5L
20L

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mikromix Kombi’yi özellikle fosfor içeren gübre ve pestisitlerle karıştırmadan önce karışım testi yapmanız tavsiye edilir.

Tavsiye edilen dozajın üzerine geçmeyiniz.

Tescil

  • Tarım Bakanlığı Tescil Belgesi
Göster (pdf)