Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği

Çevre Sorumluluğu

Bir iş yerinde insan hayatı hiçbir zaman maddi çıkarlar için ihmal edilmemeli, çalışanlar tehlikelere karşı bilinçlendirilmeli, gerekli eğitim ve ekipmanlar sağlanmalı ve denetime tabi tutulmalıdır.

Ünikim, çalışanlarına ve müşterilerine güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak hususundaki yükümlülüklerini yerine getirmekte olan bilinçli bir işletmedir.

Firmamızda:
İş güvenlik uzmanlarımız sürekli denetimlerde bulunmaktadır.
Yenilenen iş güvenlik yönetmeliklerine uyulmakta ve duyarlı davranılmaktadır.
Çalışanlarımızda iş güvenlik bilinci oluşturulmakta ve gerekli eğitimler sağlanmaktadır.
Tüm çalışanlarımıza, güvenlikleri için yeterli ekipman sağlanmaktadır.
Her şeyden önce iş güvenliği esastır.