Kurumsal Çevre Bilinci

Çevre Sorumluluğu

Dünyamız tüm canlılara aittir ve her canlının yaşama hakkı vardır. Hiçbir canlının, ekosisteme zarar vermeye hakkı yoktur. Ünikim, insanlığa, doğaya ve Dünyaya saygılı bir firma olarak çevre bilincine sahiptir.

Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları fazlasıyla karşılayan bir gezegende, ihtiyacının kat ve kat fazlasını harcayarak, bilinçsizce tüketerek, kendi soyunun geleceğini dahi tehlikeye atan tek varlık ne yazık ki insandır. Çevre kirliliği, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ısınma gibi bir çok sorunla karşı karşıya kalmış bir Dünya’da; toplumların çok daha duyarlı davranması ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir ekosistem bırakmak için her bireyin bilinçli davranması şarttır.

Ünikim;

  • Çevre kirliliğine katkı sağlamamak,
  • Çalışanları bilinçlendirmek,
  • Zararlı atık yönetimi ve sürdürülebilirlik,
  • Evsel atıkların geri dönüşümü,
  • Enerji israfı,
  • Emisyon oranları ve küresel ısınma,

gibi birçok konunun bilincinde ve duyarlı bir firmadır.